Biz bilen habarlaşyň

Salgysy

Nanhu senagat seýilgähi, donggang etraby, Rizhao şäheri Şandong Hytaý

Telefon

Jaň ediň: 186-18363392887

Sagatlar

Duşenbe-Dynç güni: 24 sagat nobatda

RIZHAO LEADER GLASS TEXNOLOGY CO., LTD

Aýna kesmek-ýuwmak-ýuwmak-egmek-laminat-transport
Zawod nokady, bir nokatly söwda
Hoş geldiňiz

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň