“Leader Glass Co., Ltd.” -e hoş geldiňiz.

Rizhao öňdebaryjy aýna tehnologiýasy Co., Ltd. laminirlenen aýna önümçilik liniýasynda ýöriteleşen zawod.Döredileli bäri dowam edip gelýän “bütewilik, hil, innowasiýa we hyzmat” pelsepesiniň ýolbaşçylygynda kompaniýamyz, aýna gaýtadan işlemek tehnologiýalaryny ösdürmäge borçlanýar, müşderiler üçin dünýä ösen aýna çuňňur gaýtadan işleýiş maşynyny hödürleýär. önümlerini täzelemäge we tehnologiki innowasiýalarda üznüksiz öňe gidişlige kömek ediň.

Indi aýna gaýtadan işlemek ulgamynda gaty ösen tehnologiýamyz bar, 2019-njy ýyldan başlap, kompaniýamyz has awtomatiki önümleri öndürmek we bar bolan tehnikany kämilleşdirmek we köne tehnologiýany basgançak bilen ösdürmek üçin uniwersitet bilen hyzmatdaşlyk edýär.

  • ab_company
Gorizontal ýokary tizlikli aýna gödek gyrasy maşyn

Gorizontal ýokary tizlikli aýna gödek gyrasy maşyn

Önümleriň artykmaçlyklary 1. Okuwçy gorizont ...
Iň ýokary hilli sorujy kubok vakuum aýna geçiriji gol

Iň ýokary hilli sorujy kubok vakuum aýna geçirmek ...

Aýratynlyklary Wakuum aýna geçiriji golumyz ...
Doly awtomatiki Cnc aýna ýüklemek, kesmek we döwmek üçin maşyn

Doly awtomatiki Cnc aýna ýüklemek, kesmek we ...

Önümiň artykmaçlyklary 1. Motorly dişli we r ...
Cnc aýna kesmek we awtomatiki ugrukdyryjy maşyn

Cnc aýna kesmek we awtomat bilen döwmek maşyn ...

Önümiň artykmaçlyklary 1.360 ° ýöremek, fou ...
Awtomatiki aýna gysgyç enjamy

Awtomatiki aýna gysgyç enjamy

Enjamlaryň jikme-jiklikleri 1. Motor bölümi ado ...
Egri aýna üçin aýna egiriji maşyn

Egri aýna üçin aýna egiriji maşyn

Önümiň artykmaçlyklary 1. owadan görnüş ...

Iň soňky pudaga düşünmek
maslahat bermek