Doly awtomatiki Cnc aýna ýüklemek, kesmek we döwmek üçin maşyn

Gysga düşündiriş:

LEADER awtomatiki aýna kesiş çyzygy üç bölekden ybarat: ýüklemek stoly, stol kesmek we döwmek stoly.esasan tekiz aýnany kesmek we döwmek üçin ulanylýar, bu kärhanalara awtomatiki we akylly iş tertibini durmuşa geçirmäge, önümçiligiň netijeliligini ep-esli ýokarlandyrmaga we zähmet çykdajylaryny tygşytlamaga kömek edip biler.

Awtomatiki aýna ýüklemek / awtomatiki geçiriş / awtomatiki ýerleşiş / awtomatiki optimizasiýa / awtomatiki kesmek we döwmek funksiýalaryna düşüniň.

Has ýokary howpsuzlyk, has çalt we has takyk.ýönekeý işleýiş, has ýokary optimizasiýa tizligi, has gowy durnuklylyk we has köp zähmet tygşytlamak aýratynlyklaryna eýedir.

Ösen mehaniki gurluş, import edilýän dolandyryş ulgamy we kesiş optimizasiýasy programma üpjünçiligi aýnanyň kesilmeginiň hilini we kesiş tizligini ep-esli ýokarlandyrýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň artykmaçlyklary

1. Motorly dişli we raf, ýokary kesiş takyklygy bilen tutuşlygyna emele gelýär:
2. Çalt kesiş tizligi, durnukly işlemek we pes ses;
3. Işleýiş interfeýsi ýönekeý we düşünmek aňsat, durnukly öndürijilik we doly funksiýalar bilen;
4. Tekiz aýnany, nagyşly aýnany, çäge aýnasyny we beýleki senetçilik aýnasyny kesip biler:
5. Işçi güýjüni tygşytlaň we kärhananyň uzak möhletli işlemegi üçin howpsuzlyk kepilligini üpjün ediň.
Ulanyş gerimi
Arhitektura aýna, awtoulag aýnasy, öý enjamlary aýnasy, foto-woltiki aýna, aýna aýna, elektron aýna, gaýtadan işleýän aýna we ş.m. ýaly her dürli aýnany kesmek üçin amatly.

Enjamlaryň modeli we spesifikasiýasy

Model Maksatnama(mm) Galyňlyk(mm) Upperokarky flip Stationükleme stansiýasy Sikl iş wagty Kesiş tizligi (m / min) Takyklyk (mm / m) Döwülýän çybyklaryň sany  giriş naprýa .eniýesi Ölçegi (L * W * H) (mm)
LDC-T2722 2700 * 2200 2-19 Leeke/goşa öwrüm ýeke/goşa/köp stansiýa 40 0-200 ≤ ±0.25 1 + 1 380V / 50HZ 9600 * 2800 * 900
LDC-T4228 4200 * 2800 2-25 Leeke/goşa öwrüm ýeke/goşa/köp stansiýa 40 0-200 ≤ ±0.25 1 + 2 380V / 50HZ 14200 * 3800 * 900
LDC-T5033 5000 * 3300 2-25 Leeke/goşa öwrüm ýeke/goşa/köp stansiýa 40 0-200 ≤ ±0.25 1 + 2 380V / 50HZ 17500 * 4300 * 900
LDC-T6133 6100 * 3300 2-19 Leeke/goşa öwrüm ýeke/goşa/köp stansiýa 40 0-200 ≤ ±0.25 1 + 3 380V / 50HZ 20000 * 4300 * 900

Suratlar ýüklenýär

önüm
önüm

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň