Awtomatiki aýna gysgyç enjamy

Gysga düşündiriş:

Model belgisi: LDC-2500

LDC-2500 pnewmatik goşa kelleli aýna çaýkamak enjamy, bir kelleli kamer enjamy esasynda kämilleşdirilen ajaýyp enjamdyr.CNC Programming programmasyna görä, pnewmatik enjam gödek üweýji we ýalpyldawuk enjamlary tamamlamak üçin ulanylyp bilner, R burçunyň ululygy mebel, öý enjamlary aýnasy, duş otagy gaýtadan işlemekde çalşylýan burç ýylmaýjy gurallardan 5-50 mm aralygynda bolup biler. , gaýa stoly, hammam şkafy we ş.m. Bu gaty akylly maşyn, ony gurmak üçin gaty uly ýer gerek däl.Bu enjam hem gaty gymmat däl, ýöne aýna göni çyzykly goşa gyrasy maşyn ýaly funksiýany gazanyp biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Enjamlaryň jikme-jiklikleri

1. Motor, ýylyň dowamynda durnukly işlemegini üpjün etmek üçin içerki meşhur marka hereketlendirijilerini kabul edýär.Salgy optimallaşdyryldy we çaýkamak has köp iş tygşytlaýar.Easyeňil agyrýan we haýal işleýän aýnany el bilen süpürip, hasam arassalasaňyz gaty kyn iş.
2. pleönekeý işlemek, gödek üwemek we ýuwmak bir gezekde tamamlanyp bilner.Gaty gyraly aýna işçilere zyýan berip, aýnanyň tegelek we owadan bolmagyna ýol açyp bilerdi.

önüm
önüm

3. Awtomatiki nasos, nurbat gollanma demir ýoly üçin, köplenç zaýalanmagy we suwuň bölünmegini azaltmak üçin ýaglaýar.
4.PLC gözegçiligi bilen, gödek üweýiş we ýalpyldawuk sanyny dolandyryp biler.Enjamyň ini awtomatiki düzedilip bilner.

önüm
önüm

5.Ylaýma tigir garaşsyz, üweýji tigir kiçi we sazlanyp bilner, dürli burçly ýylmaýjy gurallar çalşyrylyp bilner.Gödek ýylmaýjy we ýylmaýjy, ýylmaýjy tigirleriň çalşygyny azaltmak üçin birleşdirilen.

önüm

Enjamlaryň modeli we spesifikasiýasy

1 Model LDC-2500
2 Tersine R burç belgisi R5-R50MM
3 Iň ýokary işleýiş giňligi 2500mm
4 Iň az işleýiş giňligi 350mm * 200mm
5 Aýna gaýtadan işlemegiň galyňlygy 3-19mm
6 Jemi kuwwat 5KW
7 Ölçegleri 4180 * 1000 * 1680mm
8 Jemi agramy: 1500 kg

Suratlar ýüklenýär

önüm
önüm

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň