Göni çyzykly aýna gyrasy maşyn 90 dereje

Gysga düşündiriş:

Model belgisi: LDZM9235

Göni çyzykly aýna gyrasy maşyn, mebel aýnasyny, binagärlik aýnasyny we çeper aýnany gaýtadan işlemek üçin amatlydyr.Aýna tehnikalarynda çuňňur gaýtadan işleýän enjamlarda iň irki we iň köp ulanylýan sowuk gaýtadan işleýän enjamlaryň biridir.Esasan adaty tekiz aýnanyň gyrasyny we kamerasyny üwemek we ýuwmak üçin ulanylýar.Adatça el bilen, sanly displeý dolandyryşy, PLC kompýuter dolandyryşy we beýleki konfigurasiýalar bar.Möhüm işlemek, gündelik arassalamak, ýaglamak we tehniki hyzmat etmek enjamlaryň kadaly işlemegini üpjün edip biler, enjamlaryň hyzmat möhletini uzaldyp we gaýtadan işlemegiň netijesini gowulandyryp biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

1.Leader göni çyzykly aýna gyrasy maşyn, dürli ululyklary we galyňlygy tekiz aýnany 90 ° burça üwemek üçin amatly.
2.Bu maşyn bir wagtyň özünde gaty üweýiş, inçe üweýiş, ýalpyldawuk, çaýkamak prosesini birleşdirip biler.Uly sazlanylýan diapazon bilen rahat we yzygiderli sazlap boljak ädimsiz tizligi düzgünleşdirýär.Iýmitlenende iýmitleniş tizligini we tizligini sazlap bilersiňiz.Şeýle hem gaýtadan işleýän aýnanyň galyňlygyny üýtgetmek üçin öňki demirýoly sazlap bilersiňiz.
3. maşyn bazasy aýry-aýry guýulýar, gaty güýçli we çydamly.Esasy hereketlendiriji, aýna geçirijiniň hereketlendiriji güýjüni ýokarlandyrýan we hereketlendiriji zynjyrlaryň könelmegini azaldýan giriş terminaly hereketine kömek edýän usuly ulanýar.
4. Esasy hereketlendiriji aşaky ýylmaýjy kellesi üçin 2.2kw ýörite ýylmaýjy baş hereketlendirijini we gysgyçly ýylmaýjy kellesi üçin 1.5kw ýörite ýylmaýjy hereketlendirijini kabul edýär.Bu nokatlaryň hemmesi
gyrasy maşyn sürmek we üwemek, durnukly we güýçli we dürli tekiz aýna gaýtadan işlemek üçin amatly

Parametr we konfigurasiýa

1 Gaýtadan işlenen aýnanyň galyňlygy(mm) 3-25
2 Öýjükli tigiriň sany(kompýuterler) 9
3 Maksimum göni çyzyk(mm) 1-3
4 Iýmitlendiriş tizligi(m / min) 0.5-4
5 Iň ýokary ýer burçlary 90 °
6 Gaýtadan işleýän aýnanyň ululygy(mm) Maks: 3000 × 3000mm Min: 100 × 100mm
7 Naprýa / eniýe / güýç 380v50Hz20kw (sazlap bolýar)
8 umumy agram(kg) 3000 töweregi
9 Daşarky ölçeg (mm) 6600L × 1000W × 2350H

Jikme-jik görkez

önüm
önüm
önüm
önüm
önüm
önüm

Suratlar ýüklenýär

önüm
önüm
önüm
önüm
önüm

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary